______________________

 

Without data, you're just another person with an opinion!

Människor är avgörande för företagens framgång och nyckeltal är avgörande för ekonomisk styrning av företag.

Därför går HR och nyckeltal hand i hand.

Vill du som HR-ansvarig komma till det strategiska bordet med fakta, siffror och en affärsmässig tolkning av varför det lönar sig att bry sig om och investera i företagets mänskliga resurser?

Vill du slippa sammanställa rapporter och endast trycka  på en knapp?

Vill du ha mer tid för analys?

Vill du börja med HR-Nyckeltal och behöver stöd?

Vårt analysverktyg HR-Nyckeln är ett enkelt och prisvärt verktyg för er som vill kunna analysera personalstatistik. Läs mer här: 

 

_______________________

Välkommen till HR Fokus AB

Bolaget bildades 2004 och vi är i första hand ett programföretag som utvecklar egna produkter vilka kompletterar standardlönesystem i Sverige och Norden.

Våra produkter har funnits i drift sedan drygt 10 år och vi har idag cirka 150 organisationer som använder våra lösningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Våra produkter: HR-Boxen och Skolboxen

HR-Boxen innehåller flera moduler som kan användas var för sig eller tillsammans:

  • Webb-baserade lönespecifikationer, används i fyra länder
  • HR-statistik; headcount, personalomsättning, frånvaro och kostnadsanalys,
  • Koncernstatistik och sammanställningar över flera länder
  • Chefsrapporter på webben med självbetjäning
  • Lönerevision, löneanalys och lönekartläggning

 

Skolboxen: ferie och uppehållslön för friskolebranschens alla avtal  med integration till de vanligaste lönesystemen i Sverige. Skolboxen hanterar även skuldberäkning för ferielön och uppehållslön.

HR-Boxen & Skolboxen är integrerade med FlexLön, Hogias lönesystem, VismaLön 600 &300, Agda PS, Kontek m.fl system i Norden. 

HR-Nyckel: headcount, personalomsättnin, lönekartläggning, lönestruktur, löneutveckling, kostnadsanaly, frånvaroanvaroanalys m.fl.

Läs mer om våra produkter under rubrikerna högst upp på sidan.

_______________________

Vad säger våra kunder ?

 

På denna sida samlar vi referenscase från våra kunder, som vi fyller på med efterhand.

Klicka på bilden för att läsa.

 

     

På gång

     

Kostandsfria webbvisningar av Skolboxen se datum här:

Kostandsfria webbvisningar av HR-Boxen moduler se datum här:

Seminarium om ferielönskuld den 12/4 kl.13

 

Välkomna som kunder

     

Samarbetspartners