______________________

 

Fakta nyckeln till HR !

I Senaste numret av Personal & Ledarskap finns en artikel om Analys, nyckeln till HR.

Där finns också länkar till bra artiklar i ämnet, t.ex https://drjohnsullivan.com/articles/metrics-the-future-of-hr/

Vikten av fakta inom HR ökar också genom nya lagar och regler i Sverige.

From 2017 ska alla företag med mer än 10 anställda genomföra lönekartläggning vilket ställer krav på lönestatistiken.

Inom området sjukfrånvaro kommer också förslag som kräver mer fakta om hur frånvaro-situationen ser ut, framför allt när det gäller sjukfrånvaro.

Vi har tilläggsmodulen HR-Nyckeln i HR-Boxen och Skolboxen som är ett bra verktyg för analys och fakta av HR-frågor.

Läs mer om detta i vårt produktblad för HR-Nyckeln här

 

 

_______________________

Välkommen till HR Fokus AB

Bolaget bildades 2004 och vi är i första hand ett programföretag som utvecklar egna produkter vilka kompletterar standardlönesystem i Sverige och Norden.

Våra produkter har funnits i drift sedan drygt 10 år och vi har idag cirka 150 organisationer som använder våra lösningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Våra produkter: HR-Boxen och Skolboxen

HR-Boxen innehåller flera moduler som kan användas var för sig eller tillsammans:

  • Webb-baserade lönespecifikationer, används i fyra länder
  • HR-statistik; headcount, personalomsättning, frånvaro och kostnadsanalys,
  • Koncernstatistik och sammanställningar över flera länder
  • Chefsrapporter på webben med självbetjäning
  • Lönerevision, löneanalys och lönekartläggning

 

Skolboxen: ferie och uppehållslön för friskolebranschens alla avtal  med integration till de vanligaste lönesystemen i Sverige. Skolboxen hanterar även skuldberäkning för ferielön och uppehållslön.

HR-Boxen & Skolboxen är integrerade med FlexLön, Hogias lönesystem, VismaLön 600 &300, Agda PS, Kontek m.fl system i Norden. 

HR-Nyckel: headcount, personalomsättnin, lönekartläggning, lönestruktur, löneutveckling, kostnadsanaly, frånvaroanvaroanalys m.fl.

Läs mer om våra produkter under rubrikerna högst upp på sidan.

_______________________

Vad säger våra kunder ?

 

På denna sida samlar vi referenscase från våra kunder, som vi fyller på med efterhand.

Klicka på bilden för att läsa.

 

     

På gång

     

Välkomna som kunder

     

Samarbetspartners