______________________

Fler skolor inför ferielön

Nu börjar ett nytt arbetsår för lärarna.

Vi har under 2016 fått flera nya friskolor som kunder, både stora och små, som nu inför ferielön för sina lärare.

Tidigare har diskussionen under flera år varit att ferielön är på väg bort och att man i stället inför vanliga semesteranställningar för lärare.

Men eftersom läraryrket idag är ett bristyrke så har flera friskolor valt att införa ferielön för att bli en attraktiv arbetsgivare. Många lärare ser fördelen med ferielön jämfört med vanlig semesteranställning.

Vi ser också att antal företag med uppehållslön ökar. Senast har vi fått en ny kund inom cateringverksamheten som köpt Skolboxen för att beräkna uppehållslön för dessa anställda.

 

Snart dags för 2016 års lönerevision

Det är snart dags för att hantera 2016 års lönerevision.

För er som är intresserade av att se en bättre och enklare hantering av lönerevisionen än med Excel erbjuder vi visningar via webben varje fredag kl. 14 under april - juni.

Visningen tar c:a 30 minuter och är öppen för alla. Anmäl dig senast torsdagen innan till info@hrfokus.se

Nu i april skickar vi ut produktblad om vår lönerevision på webben till alla företag i Sverige med mer än 200 anställda.


Ny version av våra chefsrapporter och lönerevision.

Vi har nu påbörjat leverans av våra nya chefsrapporter till våra kunder.
Nyheter är bättre möjligheter till urval, på enstaka personer, tidsintervall, lönearter samt fler konteringbegrepp. Övertidsrappporten är helt omarbetad för att fungera fullt ut som en korrekt journal.

Modulen för lönerevisionen har blivit mycket mer flexibel och kan nu hantera garantilöner, bedömningar m.m.

Nyheterna presenteras i Stockholm och på via webben i april

 

 

_______________________

Välkommen till HR Fokus AB

Bolaget bildades 2004 och vi är i första hand ett programföretag som utvecklar egna produkter vilka kompletterar standardlönesystem i Sverige och Norden.

Våra produkter har funnits i drift sedan drygt 10 år och vi har idag cirka 150 organisationer som använder våra lösningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vi som arbetar på HR Fokus AB har arbetat med personallösningar för stora och små organisationer i flera årtionden. HR Fokus AB ägs av bolagets VD, Göran Klingberg, som har varit med och utvecklat HR- och lönesystem i stora och små företag sedan 70-talet.

Våra produkter: HR-Boxen och Skolboxen

HR-Boxen innehåller flera moduler som kan användas var för sig eller tillsammans:

  • Webb-baserade lönespecifikationer, används i fyra länder
  • HR-statistik; headcount, personalomsättning, frånvaro och kostnadsanalys,
  • Koncernstatistik och sammanställningar över flera länder
  • Chefsrapporter på webben med självbetjäning
  • Lönerevision

HR-Boxen är integrerat med FlexLön, Hogias lönesystem, VismaLön 600 &300, Agda PS, Kontek m.fl system i Norden.

Skolboxen: ferie och uppehållslön för friskolebranschens alla avtal  med integration till de vanligaste lönesystemen i Sverige. Skolboxen hanterar även skuldberäkning för ferielön och uppehållslön.

Läs mer om våra produkter under rubrikerna högst upp på sidan